Weź udział w konferencji naukowej

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z całej Polski. Jej celem jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami
i osiągnięciami badawczymi młodych naukowców wszystkich dyscyplin naukowych z naszego kraju.

Odpowiedzi na przykładowe pytania

  • Referaty, artykuły i postery należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 11 czerwca 2024 r.
  • Postery należy wydrukować w formacie A1, oraz mogą mieć maksymalnie 3 autorów (jedna osoba wygłaszająca).
  • Zobacz przewodnik jak należy przygotować poster naukowy.
  • Długość jednego artykułu to 8 tys. do 10 tys. znaków ze spacjami.
  • Treść artykułu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?
  • Należy opisać zakres tematyczny opracowania.
  • Podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.
  • Zobacz wymagania edytorskie jak należy przygotować artykuł naukowy.
  • Zobacz przewodnik, który wytłumaczy ci krok po kroku co należy zrobić
  • Napisz na nasz mail: mlodzikonferencja@gmail.com lub odwiedź fanpage.

Monografię wysyłamy na maila, każdej osobie, która zgłosiła swoją pracę na nasze wydarzenie. Powyżej znajduje się spis treści, który jest dostępny dla każdego.

Organizatorzy
seplogo2
Patroni
Patroni Honorowi
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul
Prezydent Miasta Rzszowa Konrad Fijołek
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek
Patroni instytucjonalni
Patronat medialny
Scroll to Top